Publication

आत्मीय सम्बन्धमा हुने दुर्व्यवहारका संकेतहरु के-के हुनसक्छन् ?

26 November 2021
तालिम प्राप्त व्यक्तिसँग मद्दतको लागि राष्ट्रिय महिला आयोगको पैसा नलाग्ने नम्बर ११४५ मा सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ। नेपाल प्रहरीको लागि पैसा नलाग्ने नम्बर १०० मा सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ।

Published by

UN Women
File type: PDF
Downloads: 1416

Goals we are supporting through this initiative